جدول کلیه پروژه ها

ردیف کارفرما طراحی و مهندسی تامین مصالح و تجهیزات نصب و راه اندازی عنوان پروژه
1  شرکت سیمان پیوند گلستان    ▀  ▀  مخزن 5 میلیون لیتری ذخیره مازوت
2  شرکت سیمان ایلام    ▀  ▀  ساختمانهای جنبی طرح توسعه کارخانه سیمان به همراه مخازن بتنی آب
3  شرکت سیمان فراز فیروزکوه  ▀  ▀  ▀  سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه
4  شرکت سیمان کیاسر    ▀  ▀ ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی کارگاه ساخت کارخانه
5  شرکت سیمان کیاسر    ▀  ▀ اجرای عملیات ساختمانی ساختمانهای جنبی کارخانه
6  شرکت سیمان کیاسر    ▀  ▀ ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی انبار مرکزی کارخانه
7  شرکت سیمان کیاسر    ▀  ▀  شبکه انتقال فاضلاب انسانی
8  شرکت سیمان کیاسر    ▀  ▀ اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های اداری کارخانه
9  شرکت سیمان نیزار قم    ▀  ▀  مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت
10  شرکت سیمان کیاسر       مدیریت پیمان ساختمان های جنبی و اداری
11  تعاونی مسکن مهندسین برق استان تهران    ▀  ▀ ساخت 4 عدد ساختمان مسکونی در 7 طبقه و 40 واحد
12  شرکت سیمان کیاسر    ▀  ▀  مخزن 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت
13  شرکت سیمان اکباتان  ▀  ▀  ▀ اجرای مکانیکال و ساختمانی شبکه انتقال و سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه
14  شرکت سیمان مارگون    ▀  ▀ اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های جنبی کارخانه
15  شرکت سیمان مارگون    ▀  ▀ اقلام و تجهیزات تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه
16  شرکت سیمان مارگون    ▀  ▀ بخشی از فونداسیون های خط تولید
17  شرکت سیمان باقران    ▀   تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب
18  شرکت سیمان نیزار قم  ▀  ▀   تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت
19  شرکت سیمان داراب    ▀  ▀ عملیات ساختمانی پست برق
20  شرکت سیمان ساوه    ▀   تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت
21  شرکت سیمان خوزستان    ▀  ▀ عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه
22 شرکت توان تصفیه تهران    ▀   تجهیزات ابزاردقیق آب و فاضلاب تهران
23 شرکت صنایع بسته بندی اسپندار    ▀  ▀ تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده خط تولید
24  شرکت سیمان ساوه  ▀     سیستم اطفاء و شبکه آتش نشانی مخازن سوخت
25 شرکت سیمان خوزستان  ▀  ▀  ▀ عملیات ساختمانی مهمانسراهای مدیریتی کارخانه
26 شرکت سیمان منددشتی    ▀   تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب
27 شرکت کروپ ایران  ▀  ▀  ▀ اجرای عملیات بازسازی ساختمان دفتر مرکزی
28 شرکت ارجان صنعت فارس و خوزستان    ▀   تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب
عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه
تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب