سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان فراز فیروزکوه
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : طراحی ، تامین و نصب و راه اندازی (EPC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات مکانیکی تصفیه خانه فاضلاب انسانی کارخانه

ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی کارگاه ساخت کارخانه
مخزن 5 میلیون لیتری ذخیره مازوت