مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت

کارفرما : شرکت سیمان نیزار قم
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساخت و نصب دو دستگاه مخزن ذخیره سوخت به ظرفیت 5000 و 2500 متر مکعب به همراه سیستم گرمایش کف مخزن و عایق

ساخت 4 عدد ساختمان مسکونی در 7 طبقه و 40 واحد
اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های اداری کارخانه