مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت

کارفرما : شرکت سیمان نیزار قم
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساخت و نصب دو دستگاه مخزن ذخیره سوخت به ظرفیت 5000 و 2500 متر مکعب به همراه سیستم گرمایش کف مخزن و عایق

طراحی و مشاوره مهندسی طرح احداث واحد بی بو روغن
اجرای عملیات ساختمانی ساختمانهای جنبی کارخانه