لوله، اتصالات و شیر آلات خط انتقال گاز کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان خوزستان
مالک طرح  : شرکت سیمان خوزستان
نوع قرارداد : تامین مصالح (P)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

تامین لوله اتصالات شیر آلات و اقلام استاندارد خط گاز رسانی کارخانه

تأسیسات مکانیکی آب، هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه
عملیات ساختمانی مجتمع مسکونی و تجاری