عملیات ساختمانی مجتمع مسکونی و تجاری

کارفرما : شرکت توسعه تجارت فولاد خوزستان
مالک طرح  : شرکت فولاد خوزستان
نوع قرارداد : تامین مصالح و اجرا (PC)
پیشرفت پروژه : خاتمه پیمان

عملیات سفت کاری و نازک کاری ساختمان مسکونی تجاری کوی ملت

لوله، اتصالات و شیر آلات خط انتقال گاز کارخانه
طراحی و مشاوره مهندسی طرح احداث واحد بی بو روغن