طراحی، تامین و اجرای مخازن و سالن های استقرار تجهیزات نیروگاه دیزل کارخانه سیمان نیزار قم

کارفرما: شرکت سیمان نیزار قم
مالک طرح: شرکت سیمان نیزار قم
نوع قرارداد: طراحی، تامین و اجرا
پیشرفت پروژه: در حال اجرا

طراحی و اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی سالن دیزل و ترانس، مخازن ذخیره 1 میلیون لیتری گازوئیل، پمپ خانه و لوله کشی تخلیه و انتقال گازوئیل و اطفاء حریق مخازن نیروگاه دیزل کارخانه سیمان نیزار قم

طراحی، تامین و اجرای مخازن و سالن های استقرار تجهیزات نیروگاه دیزل کارخانه سیمان فراز فیروزکوه