شبکه انتقال فاضلاب انسانی

کارفرما : شرکت سیمان کیاسر
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساختمانی و مکانیکال شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب انسانی کارخانه

اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های اداری کارخانه
ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی انبار مرکزی کارخانه