مخزن 5 میلیون لیتری ذخیره مازوت

کارفرما : شرکت سیمان پیوند گلستان
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساخت و نصب یک دستگاه مخزن ذخیره سوخت به ظرفیت 5000 متر مکعب به همراه سیستم گرمایش کف مخزن و عایق

سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه