ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی انبار مرکزی کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان کیاسر
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات تامین ، ساخت و نصب اسکلت فلزی و ساختمانی انبار مرکزی کارخانه به مساحت 2200 متر مربع

شبکه انتقال فاضلاب انسانی
اجرای عملیات ساختمانی ساختمانهای جنبی کارخانه