ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی کارگاه ساخت کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان کیاسر
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات تامین ، ساخت و نصب اسکلت فلزی و ساختمانی کارگاه ساخت کارخانه به مساحت 2400 متر مربع

ساختمانهای جنبی طرح توسعه کارخانه سیمان به همراه مخازن بتنی آب
سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه