تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب

کارفرما : شرکت سیمان باقران
مشاور : شرکت مهندسی احداث دانشوران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

تأمین و همکاری در راه اندازی تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب کارخانه

تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت
بخشی از فونداسیون های خط تولید