اقلام و تجهیزات تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان مارگون
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

تأمین و اجرای تأسیسات کانال های انتقال و پمپ خانه های آب ، تصفیه خانه آب ، کمپرسور خانه ، پمپ خانه تخلیه و انتقال سوخت و تصفیه خانه فاضلاب

اجرای عملیات ساختمانی ساختمانهای جنبی کارخانه
عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه