بخشی از فونداسیون های خط تولید

کارفرما : شرکت سیمان مارگون
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساختمانی بخشی از فونداسیون های خط تولید و پست اصلی برق

تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب
اقلام و تجهیزات تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه