اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های اداری کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان کیاسر
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساختمانی ، الکتریکال و تاسیسات ساختمان های اداری کارخانه شامل : کنترل مرکزی ، رستوران ، بهداری ، بانک ، نگهبانی ، باسکول و …

مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت
شبکه انتقال فاضلاب انسانی