با ابزار وردپرس از طراحی لذت ببرید

طراحی و اجرای انبار صادراتی جامبوبگ

طراحی و تامین مصالح و ساخت و نصب مخزن ذخیره مازوت

طراحی و تامين مخازن ذخيره و پمپ خانه تخليه و انتقال سوخت و كانال های انتقال تا مصرف كننده

اجرای عملیات ساختمانی و اسکلت فلزی و ساخت تجهیزات واحد بی بوسازی روغن

تأسیسات مکانیکی آب، هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه

لوله، اتصالات و شیر آلات خط انتقال گاز کارخانه

عملیات ساختمانی مجتمع مسکونی و تجاری

طراحی و مشاوره مهندسی طرح احداث واحد بی بو روغن

مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت

اجرای عملیات ساختمانی ساختمانهای جنبی کارخانه

اقلام و تجهیزات تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه

عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه

جدول کلیه پروژه ها

تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب

اجرای عملیات بازسازی ساختمان دفتر مرکزی