طراحی و تامین مصالح و ساخت و نصب مخزن ذخیره مازوت

طراحی و تامين مخازن ذخيره و پمپ خانه تخليه و انتقال سوخت و كانال های انتقال تا مصرف كننده

اجرای عملیات ساختمانی و اسکلت فلزی و ساخت تجهیزات واحد بی بوسازی روغن

لوله، اتصالات و شیر آلات خط انتقال گاز کارخانه

عملیات ساختمانی مجتمع مسکونی و تجاری

تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب

اجرای عملیات بازسازی ساختمان دفتر مرکزی

تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب

عملیات ساختمانی مهمانسراهای مدیریتی کارخانه

تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده خط تولید

تجهیزات ابزاردقیق آب و فاضلاب تهران

عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه

تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت

عملیات ساختمانی پست برق

تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت

تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب

بخشی از فونداسیون های خط تولید

اقلام و تجهیزات تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه

اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های جنبی کارخانه

اجرای مکانیکال و ساختمانی شبکه انتقال و سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه

مخزن 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت

ساخت 4 عدد ساختمان مسکونی در 7 طبقه و 40 واحد

مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت

اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های اداری کارخانه

شبکه انتقال فاضلاب انسانی

ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی انبار مرکزی کارخانه

اجرای عملیات ساختمانی ساختمانهای جنبی کارخانه

ساختمانهای جنبی طرح توسعه کارخانه سیمان به همراه مخازن بتنی آب